050610 Invigning av nya Svinesundsbron

 

050610 Invigning av nya Svinesundsbron

E6 över Svinesundsbron är mycket viktig internationell trafik mellan Sverige och Norge. Bron fungerar även som gräns mellan Sverige (Strömstads kommun i Västra Götalands län) och Norge (Haldens kommun i Østfold fylke). Bron är också EU:s yttre gräns och därför måste lastbilar och stickprovsmässigt personbilar tullkontrolleras. Däremot finns ingen personkontroll, eftersom båda länderna ingår i Nordiska passunionen och Schengensamarbetet.

Svinesundsbron kompletterar den äldre bron som tidigare hade samma namn. Invigningen var planerad till 7 juni 2005, lagom till 100-årsminnet av unionsupplösningen, men flyttades till 10 juni 2005 då de norska och svenska kungahusen var närvarande. Sedan invigningen heter den gamla bron Gamla Svinesundsbron.

Den nya bron har en totallängd på 704 meter, ett brospann på 247 meter och en segelfri höjd på 55 meter. Högsta punkten är 92 meter. Kostnaden beräknades till 675 miljoner svenska kronor eller 616 miljoner norska kronor. Den 11 juni 2005 anordnades Svinesundsloppet, en löpartävling på 5 kilometer, 10 km och 21 kilometer, med start i Sverige över Svinesundsbron och sedan en runda i Norge och därefter tillbaka över bron.

000519 invigning av Uddevallabron

000519 Invigning av Uddevallabron

2000 var ett stort år för E6. Den nya motorvägsbron Uddevallabron över Sunningesund/Byfjorden invigdes den 19 maj vilket innebar att alla boende söder om Uddevalla fick cirka 15 minuter kortare restid. Samma vår invigdes det som i dagligt tal kallas för västra Torp, ett kompletterande fackhandelshus med cirka 20 nya butiker inom hem och fritidsområdet tillsammans med Bauhaus. Torp köpcentrum fick därmed drygt 80 butiker. Uddevallabron är 1712 meter och spännvidden 414 meter. Bron är Sveriges näst längsta motorvägsbro efter Öresundsbron och den sjätte längsta av Sveriges alla broar. Bron använder snedkabelprincipen och de två pylonerna är 149 meter höga.

Bron måste stängas vid vissa tillfällen av två olika väderrelaterade orsaker. Det byggs lätt upp is på kablarna vid viss väderlek, och när isen tinar kan den falla ner på bilarna i stora stycken. Den andra anledningen är stark vind. Vid full storm blir det riskabelt, särskilt för vissa fordon såsom husvagnar, olastade lastbilar och bussar.