061222 E6 rasade vid Småröd, Munkedal

061222 E6 rasade vid Småröd, Munkedal

Raset inträffade vid sjutiden på kvällen den 20 december 2006 och omfattade ett flera hundra meter långt och brett område längs med Taske å, precis söder om husen i Småröd. Det drabbade nya E6, gamla E6, järnvägen Bohusbanan och järnvägsmuseet Chateau Småröd Museum. Vägarna och järnvägen har återuppbyggts men järnvägsmuseet har rivits. Trots omfattningen av raset blev ingen allvarligt skadad. De flesta hade lämnat sjukhuset följande dag.

Jordskredet skedde i sydligaste delen av Foss församling och Munkedals kommun, några kilometer söder om centralorten Munkedal, strax norr om gränsen mot Skredsviks församling och Uddevalla kommun, där motorvägsdelen av E6 söderifrån då tog slut och övergick i den gamla vägen. Motorvägsbygge med stora jordarbeten pågick i området. Enligt de första utredningsrapporterna, berodde raset troligtvis på att man vid rasplatsen lagrat för stora mängder av fyllnadsmassor, som ”tryckte i gång” det underliggande lerlagret.