070215 E6 åter öppen vid Småröd, Munkedal

070215 E6 åter öppen vid Småröd, Munkedal

Vägraset vid Småröd 20 december 2006 fick till följd att trafiken fick ta andra vägar. Godstrafiken med lastbil fick ta en flera mil lång omväg om Dalsland. Ersättningsbussar för lokaltågen på Bohusbanan, samt övrig biltrafik fick ta en smal och krokig omväg via Skredsvik, alternativt färjeleden mellan Finnsbo och Skår och via Stångenäset.

Då raset innebar stora ekonomiska merkostnader för de flesta som på något sätt drabbades, tillstyrkte staten en extremt snabb återuppbyggnad av både E6 och Bohusbanan. Redan efter ett par månader hade man gjort geologiska undersökningar av området, schaktat bort farliga lermassor, fyllt igen med bättre material samt återuppbyggt vägen. Med tanke på att platsen redan innan raset var en vägarbetsplats, var det kort efter återöppnandet svårt för vägtrafikanter att se att det hade inträffat ett ras.

Parallellt arbetade Banverket med att återuppbygga Bohusbanan. Man byggde även upp den bit av Taske å som hade dämts upp av rasmassor och orsakat en mindre sjö.

Den 15 och 24 februari 2007 var det ceremonier vid återinvigningarna av E6 respektive Bohusbanan.