050610 Invigning av nya Svinesundsbron

 

050610 Invigning av nya Svinesundsbron

E6 över Svinesundsbron är mycket viktig internationell trafik mellan Sverige och Norge. Bron fungerar även som gräns mellan Sverige (Strömstads kommun i Västra Götalands län) och Norge (Haldens kommun i Østfold fylke). Bron är också EU:s yttre gräns och därför måste lastbilar och stickprovsmässigt personbilar tullkontrolleras. Däremot finns ingen personkontroll, eftersom båda länderna ingår i Nordiska passunionen och Schengensamarbetet.

Svinesundsbron kompletterar den äldre bron som tidigare hade samma namn. Invigningen var planerad till 7 juni 2005, lagom till 100-årsminnet av unionsupplösningen, men flyttades till 10 juni 2005 då de norska och svenska kungahusen var närvarande. Sedan invigningen heter den gamla bron Gamla Svinesundsbron.

Den nya bron har en totallängd på 704 meter, ett brospann på 247 meter och en segelfri höjd på 55 meter. Högsta punkten är 92 meter. Kostnaden beräknades till 675 miljoner svenska kronor eller 616 miljoner norska kronor. Den 11 juni 2005 anordnades Svinesundsloppet, en löpartävling på 5 kilometer, 10 km och 21 kilometer, med start i Sverige över Svinesundsbron och sedan en runda i Norge och därefter tillbaka över bron.