000519 invigning av Uddevallabron

000519 Invigning av Uddevallabron

2000 var ett stort år för E6. Den nya motorvägsbron Uddevallabron över Sunningesund/Byfjorden invigdes den 19 maj vilket innebar att alla boende söder om Uddevalla fick cirka 15 minuter kortare restid. Samma vår invigdes det som i dagligt tal kallas för västra Torp, ett kompletterande fackhandelshus med cirka 20 nya butiker inom hem och fritidsområdet tillsammans med Bauhaus. Torp köpcentrum fick därmed drygt 80 butiker. Uddevallabron är 1712 meter och spännvidden 414 meter. Bron är Sveriges näst längsta motorvägsbro efter Öresundsbron och den sjätte längsta av Sveriges alla broar. Bron använder snedkabelprincipen och de två pylonerna är 149 meter höga.

Bron måste stängas vid vissa tillfällen av två olika väderrelaterade orsaker. Det byggs lätt upp is på kablarna vid viss väderlek, och när isen tinar kan den falla ner på bilarna i stora stycken. Den andra anledningen är stark vind. Vid full storm blir det riskabelt, särskilt för vissa fordon såsom husvagnar, olastade lastbilar och bussar.